Baltikumi példák – Dr. Hajas Ildikó gyűjtése

Jutalompálya, avagy a hasznosság élménye
2017-11-20
Intergenerációs együttlétek
2017-12-16

Észtország –  BOLDOGSÁGBANK( Önnepank)

A Boldogságbank   új kezdeményezés,  az önkéntesség növelésére alakult. Gyakorlatilag a bank  egy internetes portál, ahol online kell regisztrálni a résztvevőknek. Itt  leírják magukról, hogy milyen munkákat tudnak vállalni, milyen tevékenységet tudnak felajánlani? (Például: takarítás, autószerelés, computer javítás, bevásárlás, fuvarozás,  fűnyírás stb.) Ha valaki segített valakinek, akkor jutalom csillagokat kap, amelyeket akár ki is nyomtathat, és ezekkel a „boldogság bankjegy”gyel tud másokkal kereskedni. Így ő is vásárolhat segítséget,  szolgáltatásokat.

WWOOF Estonia Volunteers in Ecological Farms

Az önkéntesek segítsége az észt farmokon. A segítségre szorulók hirdetéseket tesznek fel erre az oldalra, hogy miben várják az önkéntesek segítségét. Általában étel és szállás a „fizetség” az önkéntes munkáért. A következő terülteken várnak segítséget: állatgondozás, növénytermesztés, betakarítás, növényi és állati termékek feldolgozása, fakivágás, gazdasági épületek takarítása, karbantartása.
Ennek a kezdeményezésnek gazdasági haszna is van, hiszen újraéleszti és továbbfejleszti  a kis  családi gazdaságokat. Az önkéntesek bevonásával gazdaságossá és jövedelmezővé teszi a működésüket. Önellátóvá teszi az itt élő és dolgozó embereket, családokat.

Litvánia- önkéntesek a betegápolásban

A folyamatosan növekvő létszámú szenior  népesség megfelelő ellátását az önkéntesek nagyobb arányú bevonásával akarják fejleszteni. Segítenek a betegellátás mellett a megelőzésben, előadások tartásában az egészséges életmód kialakításában, rehabilitációban. Az önkéntesek között vannak nővérek, betegápolók, pszichológusok, szociális munkások, tanárok, diákok. A litván önkéntesek jelmondata a következő: „Volunteers don’t necessary have the time, but they have the heart.”  Nem fontos, hogy az önkéntesnek legyen ideje, de fontos, hogy legyen szíve.

Információs társadalom Észtországban

Észtországban az információs társadalom dinamikus fejlődésének eredményeit nemcsak a balti régióban és Európában, hanem az egész világon elismerik.  Az Eurostat adatai szerint az észt háztartások négyötödében, 80%-ban van szélessávú internet elérés, és ezzel együtt IKT eszközöket is  16 év feletti lakosság 85%-a ismeri és használja. Észtország az elektronikus szolgáltatások rendkívüli korai, 2003-as térhódításával a világelsők között volt. Elektronikus banki szolgáltatások, adórendszer, népesség nyilvántartás, elektronikus okmányok stb. Jelenleg több mint 700 különböző elektronikus szolgáltatást tartalmaz az Észt Kormányzati Portál. A jelszavuk „We are always online” Amiben szinten élen jártak, hogy az észt állampolgárok chip-el ellátott személyi kártyája (ID Card) egyben bankkártya, lakcímkártya és alkalmas biztonságos elektronikus aláírásra is!

Az eKormányzatnak és a digitális kultúra rohamos terjedésének az a nagy hozománya, hogy nincs sorban állás, nincs hivatali visszaélés, korrupció, nincs hálapénz, mivel az állampolgárok minden tevékenysége követhető az interneten. Csökkent a bűnelkövetések száma is, ez köszönhető a csökkenő munkanélküliségnek éppúgy, mint az átlátható gazdaságinak is.

Természetesen minden korosztálynak szüksége van ezen elektronikus szolgáltatások használatára. Az idős embereknek tanfolyamokat indítanak azért, hogy ők is megtanulhassák az informatikai eszközök használatát, hogy tudjanak keresni, böngészni a világhálón, és hogy tudják saját személyes ügyeiket elektronikusan intézni a világhálón, külső segítség nélkül is. Az észtek amúgy is nagy hangsúlyt fektetnek az önállóságra, öngondoskodásra. Fontos Észtországban, hogy mindenki próbáljon a saját lábán megállni. Ennek részét képezi az informatikai írástudás elsajátítása, mindennapi használata az idősödő korosztályban is.

http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tin00089.html
Ahto Kalja: Estonian example of integration e-government services
http://estonia.eu/
http://annyit.atlatszo.hu/2014/10/25/az-internet-es-esztorszag/

Önkéntesség Észtországban

Az észt lakosság közel 30%-a vesz részt valamilyen önkéntes aktivitásban. Ez európai viszonylatban középmezőnynek számít. A legmagasabb önkéntességi mutatók Európában, Svédországban, Szlovéniában és Izlandon vannak.
Az önkéntesek által végzett munka valós gazdasági értéket termel, hozzájárul a GDP folyamatos növekedéséhez is. Ezért minden államnak és helyi önkormányzatnak meg kell becsülnie az önkénteseit, és segíteni, támogatni kell tevékenységüket.

A „Study on Volunteering in the European Union. Country Report Estonia”[1] jelentésben sok érdekes dologról olvashatunk az észt önkéntes tevékenységekkel kapcsolatban. A jelentés sarkalatos pontjai a következők:

  • Az önkéntes munka támogatása azért fontos, mert értéket teremt anyagi és erkölcsi értelemben egyaránt.
  • Kitölti azokat az űröket, amelyeket például központi irányítás mellett észre sem lehet venni.
  • Fontos az önkéntesek és azok vezetőinek képzése, továbbképzése
  • Lehetőséget kell teremteni az önkéntesek találkozására, tapasztalatok cseréjére konferenciák, fórumok és egyéb rendezvények keretében
  • Együttműködést kell kialakítani a prvát és non-profit szektorral
  • Helyi és országos szinten is támogatni kell az önkéntesek munkáját
  • Az önkéntesek építsenek ki kapcsolatot az közép- és felsőfokú oktatási intézményekkel
  • Országos és nemzetközi szintű kapcsolatokat kell kiépíteni, megteremteni az együtt gondolkodás és együttműködés feltételeit. .
  • Megünnepelni a nemzetközi önkéntesség napját
  • Információs és támogatási kampányokat szervezni

[1] Study on Volunteering in the European Union Country Report Estonia

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/national_report_ee_en.pdf