A CédrusNet - Erasmus Intézet

Az új társadalmi kihívásokra reagáló kutató és oktatásfejlesztő műhelyt Sárközy Erika alapította 1997-ben. Erasmus Közéleti Kommunikációkutató Intézet néven a társadalmi, gazdasági kommunikációs rendszerek átalakulási folyamatainak és ezek hatásának a kutatása volt a fő tevékenysége.

Ehhez társult kommunikációs stratégiák tervezése, tréningek, új szemléletű posztgraduális képzések és tananyagok, később térségfejlesztési koncepciók kidolgozása. Az Intézetben fiatal kutatók multidiszciplináris műhelye működött. 2000 és 2005 között 5 kötet jelent meg az Erasmus könyvek sorozatban. Az Intézet tudományos tevékenységében neves média és társadalomkutatók vettek részt, egyebek között Buda Béla, Horányi Özséb, Hankiss Elemér, Bajomi-Lázár Péter, Z. Karvalics László.

A 2010-es évek elejétől az Intézet figyelme új, nagyhatású változások felé fordult, 2013-tól a demográfiai bomba következményeinek, idősödő társadalom működésének, a paradigmaváltások kényszerének vizsgálata lett a fő tevékenység.

2014-ben megszületett a CédrusNet koncepció.

CédrusNet Egyesület (CENE)

Budapesti székhellyel 2016 nyarán alakult meg az Egyesület, melynek fő feladata a CédrusNet koncepció képviselete és korábban a kecskeméti programok megvalósítása volt.

Céljai:

1. Az idősödő társadalom jelenségeire, új kihívásaira reagáló módszerek és megoldások népszerűsítése.

2. A szenior célcsoport számára re-aktiváló, munka és feladat teremtő szolgáltatások szervezése.

3. Képzések, tréningek fejlesztése, szervezése a szenior tudáshasznosítás elősegítésére.

5. Érdekképviseleti tevékenység a szeniorok életminőségének javítására.

6. Kísérleti programok szervezése és értékelése.

7. Társadalmi megoldások nemzetközi cseréje és együttműködések kezdeményezése az idősödők tapasztalatainak sokoldalú hasznosításában.

2018-ban a Pest Megyei Kormányhivatal E-001779/2018 számon vette nyilvántartásba az Egyesületet képzőintézményként.

Köszönet

Köszönöm azoknak, akik a CédrusNet program megvalósításában a kezdetekkor is bíztak és biztattak, és azoknak, akik szakértelmükkel a legtöbb támogatást nyújtották:

Dr. Jana Hocevarnak, szlovák származású amerikai jogásznak,
Dr. Mlinarics József PhD informatikai felnőttképzési szakembernek,
Dr. Nagykoppány Kornélia nemzetközi jogásznak,
Petróczi Ferenc felnőttképzési szakembernek,
Pók Andrea szerkesztőnek,
Dr. Szabó Tóth Kinga szociológusnak,
Dr. Talyigás Katalin idősügyi szakértőnek,
Dr. Z. Karvalics László információs társadalom kutatónak.

Külön köszönet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, Szemereyné Pataki Klaudia polgármesternek, Engert Jakabné alpolgármesternek Csonka Imrének, a Társadalompolitikai Osztály vezetőjének, Libor Zoltán önkormányzati főtanácsosnak, szociológusnak, hogy elsőként lehetőséget adtak a Kecskeméti Mintaprogram megvalósításához és köszönet a kecskeméti polgároknak aktív, kreatív részvételükért

Sárközy Erika szociológus, a CédrusNet program fejlesztője, a CédrusNet-Erasmus Intézet vezetője.