Erasmus Műhely

A CédrusNet Programok a kutató, módszertani és programfejlesztő Erasmus Műhelyben születnek meg, melyet - Erasmus Intézet néven – az új társadalmi kihívásokra reagáló kutató- és oktatásfejlesztő irodaként Sárközy Erika alapított 1997-ben.

A műhely a 2010-es évek elejétől elsősorban a Visegrádi régió, és Európa egészének, gazdaságát és társadalmát alapvetően átalakító demográfiai változások következményeivel, az idősödő társadalom működésének vizsgálatával, az idősödéshez kapcsolódó reformok és társadalmi innovációk támogatásával foglalkozik. A 2014-ben megjelent CédrusNet koncepció, gyökeres szemléletváltozást jelentett az idősödésről.

Kecskeméten bevezetett CédrusNet Kecskemét Program, az első nagyhatású és önfejlődő társadalmi innováció volt az országban.

CédrusNet mérföldkövek

2014 - Az Erasmus Műhelyben megszületik a CédrusNet koncepció, a szenior tudáshasznosítás modellje és megvalósításának tervei.

2014 - 2016 hipotézist igazoló kutatások Miskolcon és Székesfehérvár térségében.

2015 - májusában nemzetközi konferencia Miskolcon, az MTA Miskolci Bizottságának székházában „CédrusNet, a szenior tudáskormányzás” címmel. Első alkalom A CédrusNet koncepció és a programot előkészítő kutatás néhány elemének nyilvános bemutatására.
2016 - CédrusNet előadás az MTA Népességtudományi Intézet és a KSH konferenciáján.

Előadókörút az ország 18 városában.

Kecskemét dönt a CédrusNet társadalmi kísérleti befogadásáról.

Megalakul a CédrusNet Egyesület.

2017 - Kutatás kezdődik Kecskeméten a kísérleti programok megalapozására.
2018 - 2020 januárjában indul a 2 éves CédrusNet Kecskemét Mintaprogram, mely sikeresen lezárul. A város vezetése úgy dönt, hogy helyi szakemberekkel folytatja tovább a CédrusNet Kecskemét programot és beépítette azt a 2019-2024-re vonatkozó Idősödésügyi Stratégiájába. Részletek a program önálló honlapján: https://cedrusnetkecskemet.hu/

2020 - Budapesti székhelyen folynak a tovább a kutatások és fejlesztések, valamint ismeretterjesztő előadásokat tartunk, és tanulmányokat publikálunk.
2020 - 2022 Partnerként részt veszünk a TINLAB munkájában és nemzetközi fejlesztő projektekben. Interreg-Dcare program
2022 - LIMM Lokális Innovációs Menedzsment Modell – új kísérleti program tervezése.
2023 - 2024 Partnerség a Wellosyst programban,
2023 - 2024 DITTA- Digitális Társas Tanulás, új projektfejlesztés

CédrusNet Egyesület

A 2016-ban létrejövő CédrusNet Egyesület célja szemléletváltozás elősegítése az idősödésről való gondolkodásban, új ismeretek, valamint a CédrusNet szenior tudáshasznosítás koncepció és programjainak terjesztése és társadalmi megoldások nemzetközi cseréje.

Köszönet

Köszönetet mondok azoknak, akik a CédrusNet program megvalósításában a kezdetektől is bíztak és biztattak, és azoknak, akik szakértelmükkel a legtöbb támogatást nyújtották:

Dr. Jana Hocevarnak, szlovák származású amerikai jogásznak,
Dr. Mlinarics József PhD informatikai felnőttképzési szakembernek,
Dr. Nagykoppány Kornélia nemzetközi jogásznak,
Petróczi Ferenc felnőttképzési szakembernek,
Pók Andrea szerkesztőnek,
Dr. Szabó Tóth Kinga szociológusnak,
Dr. Talyigás Katalin idősügyi szakértőnek,
Dr. Z. Karvalics László információs társadalom kutatónak.

Köszönet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, Szemereyné Pataki Klaudia polgármesternek, Engert Jakabné alpolgármesternek Csonka Imrének, a Társadalompolitikai Osztály vezetőjének, Libor Zoltán önkormányzati főtanácsosnak, szociológusnak, hogy elsőként lehetőséget adtak a Kecskeméti Mintaprogram megvalósításához és köszönet a kecskeméti polgároknak aktív, kreatív részvételükért.

Külön köszönet közvetlen munkatársaimnak Laluk Mártának és Lakó-Tóth Editnek a járatlan utak felfedezéséért és a CédrusNet értékek  képviseletéért.

Sárközy Erika szociológus, a CédrusNet program fejlesztője