Erasmus Intézet a fejlesztő műhely

Az új társadalmi kihívásokra reagáló kutató és oktatásfejlesztő műhelyt Sárközy Erika alapította 1997-ben. Erasmus Közéleti Kommunikációkutató Intézet néven a társadalmi, gazdasági kommunikációs rendszerek átalakulási folyamatainak és ezek hatásának a kutatása volt a fő tevékenysége.

Ehhez társult kommunikációs stratégiák tervezése, tréningek, új szemléletű posztgraduális képzések és tananyagok, később térségfejlesztési koncepciók kidolgozása. Az Intézetben fiatal kutatók multidiszciplináris műhelye működött. 2000 és 2005 között 5 kötet jelent meg az Erasmus könyvek sorozatban. Az Intézet tudományos tevékenységében neves média és társadalomkutatók vettek részt, egyebek között Buda Béla, Horányi Özséb, Hankiss Elemér, Bajomi-Lázár Péter, Z. Karvalics László.

A 2010-es évek elejétől az Intézet figyelme új, nagyhatású változások felé fordult, 2013-tól a demográfiai bomba következményeinek, idősödő társadalom működésének, a paradigmaváltások kényszerének vizsgálata lett a fő tevékenység.

2014-ben Sárközy Erika megfogalmazta a CédrusNet koncepciót, amely gyökeres szemléletváltozást jelentett az idősödésről.

11 kérdés-11 válasz a CédrusNet-ről

CédrusNet Egyesület

Az egyesület 2016-ban alakult meg, a  CédrusNet koncepcióban megfogalmazott célok és programok  képviseletére és terjesztésére.

Fő célja és tevékenysége:

 • az idősödő társadalom jelenségeire, új kihívásaira reagáló módszerek és megoldások népszerűsítése,
 • Képzések, tréningek szervezése a szenior tudáshasznosítás elősegítésére.
 • A generációk közötti tudásátadás modell értékű programjainak terjesztése,
 • Érdekképviseleti tevékenység a célközönség életminőségének javítására,
 • Kísérleti programok szervezése és megvalósítása
 • Társadalmi megoldások nemzetközi cseréje és együttműködések kezdeményezése az idősödők tapasztalatainak sokoldalú hasznosításában.
 • Az Egyesület céljának megvalósítása, valamint önfenntartásának érdekében együttműködik minden olyan hazai és nemzetközi állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, egyesülettel, és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

CédrusNet mérföldkövek

2014 - az Erasmus Intézetben megszületik a CédrusNet koncepció, a szenior tudáshasznosítás modellje és megvalósításának tervei.

2014 - 2016 hipotézist igazoló kutatások Miskolcon és Székesfehérvár térségében.

2015 - májusában nemzetközi konferencia Miskolcon, az MTA Miskolci Bizottságának székházában „CédrusNet, a szenior tudáskormányzás” címmel. Első alkalom A CédrusNet koncepció és a programot előkészítő kutatás néhány elemének nyilvános bemutatására.
2016 -

 • CédrusNet előadás az MTA Népességtudományi Intézet és a KSH konferenciáján
 • Előadókörút az ország 18 városában,
 • Kecskemét dönt a CédrusNet társadalmi kísérleti befogadásáról,
 • Megalakul a CédrusNet Egyesület.

2017 - Kutatás kezdődik Kecskeméten a kísérleti programok megalapozására.
2018 - 2020 januárjában indul a 2 éves CédrusNet Kecskemét Mintaprogram, mely sikeresen lezárul. A város vezetése úgy dönt, hogy helyi szakemberekkel folytatja tovább a CédrusNet Kecskemét programot és beépítette azt a 2019-2024-re vonatkozó Idősödésügyi Stratégiájába. Részletek a program önálló honlapján: https://cedrusnetkecskemet.hu/

Az Erasmus Intézet neve CédrusNet-Erasmus Intézet lett.

2020 - Budapesti székhelyen folynak a tovább a kutatások és fejlesztések, valamint ismeretterjesztő előadásokat tartunk, és tanulmányokat publikálunk.
2020 - 2022 A CédrusNet-Erasmus Intézet részt vesz nemzetközi fejlesztő projektekben. Pl.Interreg-Dcare program
2022 - LIMM Lokális Innovációs Menedzsment Modell – új kísérleti program tervezése.

Köszönet

Köszönetet mondok azoknak, akik a CédrusNet program megvalósításában a kezdetektől is bíztak és biztattak, és azoknak, akik szakértelmükkel a legtöbb támogatást nyújtották:

Dr. Jana Hocevarnak, szlovák származású amerikai jogásznak,
Dr. Mlinarics József PhD informatikai felnőttképzési szakembernek,
Dr. Nagykoppány Kornélia nemzetközi jogásznak,
Petróczi Ferenc felnőttképzési szakembernek,
Pók Andrea szerkesztőnek,
Dr. Szabó Tóth Kinga szociológusnak,
Dr. Talyigás Katalin idősügyi szakértőnek,
Dr. Z. Karvalics László információs társadalom kutatónak.

Köszönet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatának, Szemereyné Pataki Klaudia polgármesternek, Engert Jakabné alpolgármesternek Csonka Imrének, a Társadalompolitikai Osztály vezetőjének, Libor Zoltán önkormányzati főtanácsosnak, szociológusnak, hogy elsőként lehetőséget adtak a Kecskeméti Mintaprogram megvalósításához és köszönet a kecskeméti polgároknak aktív, kreatív részvételükért.

Külön köszönet közvetlen munkatársaimnak Laluk Mártának és Lakó-Tóth Editnek a járatlan utak felfedezéséért és a CédrusNet értékek  képviseletéért.

Sárközy Erika szociológus, a CédrusNet program fejlesztője, a CédrusNet-Erasmus Intézet alapító ügyvezetője.