Koreai MESENAGYIK
2018-11-05
60+ Az aktív idősödők magazinja
2021-01-17

Kálmánné, Varga Ildikó az első Kecskeméti Szupernagyi osztályból szakcikkek és  tanulmányok alapján keresett  válaszokat a fenti kérdésre. A kutatásai eredményéből idézünk:

ÁLTALÁNOS TÜNETEK:

–hangosabbak lettek, kikövetelik a figyelmet

–nehezen  köthető le a figyelmük

– nagyobb a szeretetigényük

–túlzott megfelelési kényszer

–nyelvi, kifejezési nehézségeik vannak

–rossz mozgáskoordináció

ALACSONYABB SZOCIÁLIS ÉS ÉRZELMI INTELLIGENCIA

–a mai gyerekek értelmesebbek, okosabbak, hamarabb érnek

–szociálisan és érzelmileg viszont éretlenebbek

–régen a család és az intézmény nevelése egyensúlyban volt

— ma áthárul a nevelés az intézményekre

–túlzás a sok külön foglalkozás

–kevés a szabad játék,mozgás

CSALÁDI KÖRÜLMÉNYEK VÁLTOZÁSA

–a nagyszülők, még aktív dolgozók

— a hagyományos családmodell felbomlik

-patchwork család: több nagyszülő

– sok a válás a fiatalok és a nagyszülők körében is

– kitolódó gyerekvállalási kor, alacsony  gyereklétszám

-késői nyugdíjazás, csak krízishelyzetben tudnak a nagyszülők segíteni

-a mai nagypapák érzelmileg jobban kötődnek az unokákhoz (kompenzálás az elmaradt    gondoskodásért)

HOGYAN TANUL A MAI GYEREK?

–a családi tevékenységek, szokások drámai változása hatással vannak a  gyerekekre.

– kevesebbet mozognak, pedig az agy fejlődéséhez szükséges a mozgás!

–felértékelődik a gyermekintézmények szerepe

–kevesebbet beszélnek, mert a képernyő előtt gépekkel kommunikálnak

–nincs szükség a gondolatok kimondására

–a vizuális közléseken nagyobb a hangsúly,mint a verbális közléseken

–nő a beszédhibások száma, ami befolyásolja a tanulási folyamatokat

–a gyerekek igénylik a többféle ingert egyidőben (zene,játék,Tv,családi történések)

VESZÉLYEK

„A mai gyerekek automatikusan követik a kultúraváltást. Felnövekedett egy generáció, amely számára az írás, olvasás, számolás nehezen elsajátítható képességek és az elemző, a viszonyokat, összefüggéseket értő, a következményeket követni képes gondolkodásmód alig működőképes.” (Gyarmathy Éva 2012.)

A „digitális bennszülöttek” sikeressége a „ digitális bevándorló” pedagógusok kezében van!

Várjuk az észrevételeiket!