A CédrusNet - Erasmus Intézet

Az új társadalmi kihívásokra reagáló kutató és oktatásfejlesztő műhelyt Sárközy Erika alapította 1997-ben. Kezdetben Erasmus Közéleti Kommunikációkutató Intézet néven a társadalmi gazdasági kommunikációs rendszerek átalakulási folyamatainak és ezek hatásának a kutatása volt a fő tevékenysége. Ehhez társult a kommunikációs stratégiák tervezése, kommunikációs tréningek, új szemléletű posztgraduális képzések és tananyagok, később térségfejlesztési koncepciók kidolgozása.

Az Intézetben fiatal kutatók multidiszciplináris műhelye is működött.

2000. és 2005. között 5 kötet jelent meg az Erasmus könyvek sorozatban.

Az Intézet tudományos tevékenységében a neves média és társadalomkutatók vettek részt (egyebek között Buda Béla, Horányi Özséb, Hankiss Elemér, Bajomi-Lázár Péter, Z. Karvalics László).

A 2010-es évek elejétől figyelmünk új, nagyhatású változások felé fordult, 2013-tól a demográfiai bomba következményeinek, idősödő társadalom működésének, a paradigmaváltások kényszerének vizsgálata lett a fő tevékenység. 2014-ben megszületett a CédrusNet koncepció.

CédrusNet kronológia

2014. január
Az Erasmus Intézetben megszületik a CédrusNet koncepció, a szenior tudáshasznosítás modellje és megvalósításának tervei.

2014. - 2015.
Hipotézist igazoló kutatások Miskolcon és Székesfehérvár térségében.

2015.
Május 21-én az Erasmus Intézet nemzetközi konferenciát szervez Miskolcon, az MTA Miskolci Bizottságának székházában: „CédrusNet, a szenior tudáskormányzás”. A konferencia a CédrusNet koncepció és a programot előkészítő kutatás néhány elemének első nyilvános ismertetése.

2016.
A program prezentációja az MTA Népességtudományi Intézet és a KSH konferenciáján. Az ország 18 városát érintő körúton bemutatjuk a CédrusNet koncepciót. Kecskemét a társadalmi kísérleti megvalósításról dönt. Együttműködési megállapodás jön létre Kecskemét és a CédrusNet Erasmus Kft. között a mintaprogram megvalósítására.

2017.
Kecskeméti kutatás indul a kísérleti programok megalapozására Megalakul a CédrusNet Egyesület a program képviseletére, terjesztésére.

2018. január
A 2 éves CédrusNet Kecskemét Mintaprogram indulása.

Következő szakasz:
a modell és projektjeinek fenntartható működése és terjesztése.

CédrusNet Egyesület (CENE)

Az egyesület 2016 nyarán alakult, fő feladata a CédrusNet koncepció képviselete, és a kecskeméti programok megvalósítása. Székhelye: Budapest.

2018-ban a Pest Megyei Kormányhivatal E-001779/2018 nyilvántartásba vételi számon vette nyilvántartásba az egyesületet képzőintézményként.

Céljai:

1. Az idősödő társadalom jelenségeire, új kihívásaira reagáló módszerek és megoldások népszerűsítése.

2. A szenior célcsoport számára re-aktiváló, munka és feladat teremtő szolgáltatások szervezése.

3. Képzések, tréningek fejlesztése, szervezése a szenior tudáshasznosítás elősegítésére.

4. A generációk közötti tudásátadás modell értékű programjainak terjesztése.

5. Érdekképviseleti tevékenység a célközönség életminőségének javítására.

6. Kísérleti programok szervezése és értékelése.

7. Társadalmi megoldások nemzetközi cseréje és együttműködések kezdeményezése az idősödők tapasztalatainak sokoldalú hasznosításában.

Köszönet

Köszönöm azoknak, akik a CédrusNet program megvalósításában a kezdetekkor is bíztak és biztattak, és azoknak, akik szakértelmükkel a legtöbb támogatást nyújtották:

Dr. Jana Hocevarnak, szlovák származású amerikai jogásznak,
Dr. Mlinarics József PhD informatikai felnőttképzési szakembernek,
Dr. Nagykoppány Kornélia nemzetközi jogásznak,
Petróczi Ferenc felnőttképzési szakembernek,
Pók Andrea szerkesztőnek,
Dr. Szabó Tóth Kinga szociológusnak,
Dr. Talyigás Katalin idősügyi szakértőnek,
Dr. Z. Karvalics László információs társadalom kutatónak.

Külön köszönet Kecskemét MJ Város Önkormányzatának, Engert Jakabné önkormányzati képviselőnek, Csonka Imrének, a Társadalompolitikai osztály vezetőjének, Libor Zoltán önkormányzati főtanácsosnak, szociológusnak és köszönet Laluk Márta projektmenedzsernek a Kecskeméti Mintaprogramban betöltött innovatív szerepéért.

Sárközy Erika szociológus, a CédrusNet program fejlesztője, a CédrusNet-Erasmus Intézet vezetője.