CÉDRUSNET-Kecskemét

A kihívás

Kecskemét az egyik legdinamikusabban fejlődő magyar város, átalakuló társadalommal, mely komoly történelmi kihívás előtt áll. A külföldi befektetők egyik kedvence lett, aminek következtében az elkövetkező öt évben közel tízezer új munkahely jön létre. A már ma is tapasztalható munkaerőhiány megoldásának egyik módja, ha a város kiaknázza az 50 év felettiek szaktudását és tapasztalatát.

Egy 2017-ben végzett kutatás adatai azt mutatják, hogy nem is nagyon lesz más választás, ugyanis Kecskemétnek is gyorsan öregedő társadalomképpel kell számolnia már a közeli jövőben: az 50 év feletti lakosság aránya már most eléri a 36 százalékot, 2030-ra várhatóan minden második kecskeméti lakos 50 év feletti lesz. A kecskeméti idősödők ma nem érzik úgy, hogy szükség van rájuk.

Ezt a korosztályt ma olyan „problémának” tekintik, ami a jövőben komoly terhet róhat mind a szociális, mind az egészségügyi ellátó rendszerre. Azért kell ma lépni, hogy az idősek növekvő száma és aránya a megoldások, ne pedig a problémák forrása legyen. A kutatás szerint körülbelül 7 ezer 50-74 év közötti kecskeméti polgár várja, hogy igényeinek, élethelyzetének megfelelő elfoglaltságot kínáljanak számukra.

Megoldandó feladatok


 • Nem igen gondolunk rá, de nyugdíjba vonulásunk után még további 20-25-30 évre kell életstratégiát tervezni.
 • Meg kell változtatni a közgondolkodást idősödésről, öregségről, mert a régi sztereotípiák nem érvényesek és igazságtalanok.
 • Meg kell ismert az aktív idősödés valódi jelentését.
 • Az aktív karriertől visszavonulóknak is szükségük van a hasznosságélményre, társadalmi kapcsolatok és az egészség megőrzésére.
 • Sok nyugdíjasnak szüksége van kiegészítő jövedelemre.
 • Rugalmas átmenetet kellene biztosítani a hagyományos munkából a szenior vállalkozás-önkéntesség-pihenés kombinációjába.

Új fogalmak, amiket használunk


 • aktív idősödés
  Az aktív idősödés az aktivitást, a függetlenséget, az életminőséget és a hosszú várható egészséges élettartamot jelenti. A munkán túl jelenti a társadalmi, gazdasági, kulturális, lelki és civil életben való jelenlét, részvétel megőrzését, a kor technikájának használatát és a testi és lelki egészség fenntartását.
 • szenior tudáshasznosítás
  A CédrusNet az Erasmus Intézet által a magyarországi viszonyokra kidolgozott társadalmi megoldás. Az élettapasztalatok és az idősebbek tudásának széleskörű hasznosítását jelenti, új feladatokat, szenior karriereket. Ez a folyamat fogaskerékként mozdítja meg környezetét és változtatja meg a közgondolkodást, az időskorról, és a generációk egymásra utaltságáról. Új feladatokat hoz létre az az emberi szükségletek piacán.
 • társadalmi piac
  A társadalmi piac az emberek mindennapi életében megjelenő igények (kereslet) és a megoldásokkal – pl. idő, speciális tudás - rendelkező szereplők (kínálat) egymásra találása. A kínált megoldások tipikusan nem jelennek meg az áruk és fizetős szolgáltatások piacán vagy olyan szolgáltatások, amelyek korábban nem voltak elérhetők, vagy megfizethetők. Társadalmi célokat valósít meg gazdaságilag fenntartható módon, de non profit szemlélettel.
 • szenior
  Szeniornak nevezzük azt az idősödőt, aki aktív, feladatokat keres, feladatokat vállal, szívesen tanul, magabiztosan használja a kor technikáját, fenntartja kapcsolati hálóját, hasznosítja, átadja élettapasztalatát.
 • ezüst gazdaság
  Az egyre növekvő létszámú 55 feletti korosztályok hatalmas fogyasztói réteget jelentenek. Sajátos szükségleteik kielégítése a gazdaság számára teremt új lehetőséget: felhasználóbarát elektronikus eszközök kellenek, igényeikhez igazodó utazási, szórakozási lehetőségek, akadálymentes lakások, az önálló életvitel lehetőségét meghosszabbító szolgáltatások. Mindez élénkíti a gazdaságot, új vállalkozásokat és új munkahelyeket teremt.

Kecskeméten megvalósuló programok 2018-ban


 • Szenior szakember adatbank létrehozása
  Összegyűjti a feladatot kereső szeniorokat, akik ma is hasznosítható ismeretekkel és készségekkel rendelkeznek, részmunkát, tanácsadást, alkalmi, mentori feladatokat vállalnak, hiánypótló szolgáltatásokra vállalkoznak, második karriert indítanának. Mit kell tudni a kecskeméti Szenior Tudásbankról?
 • Hivatásos nagyszülő képzés
  Új hivatás, második karrier lehet. Folyamatos vagy alkalmi, önkéntes vagy piaci szolgáltatás a gyerekes családok tehermentesítésére, hasznos információk átadása, értő foglalkozás a gyerekekkel. Elősegíti a generációk közötti jobb megértést és közeledést.
 • Jószomszédi háló
  Célja, hogy az idős emberek ne kényszerüljenek elhagyni az otthonaikat, biztonságban érezzék magukat. A helyi szükségletekhez igazodó elképzeléssel indul, melyet segítő tevékenységet felajánlók és igénylők fejlesztenek hálózattá. Többnyire idős, egyedül élő emberek veszik igénybe a felajánlásokat, de a résztvevők egymásnak is nyújthatnak segítő szolgáltatásokat. A hálózatot egy mini diszpécser központ működteti.
 • Cédrus-körök
  Létrehozásuk célja a CédrusNet elképzelés megértése, támogatása, terjesztése, a változáshoz szükséges szemléletváltás elősegítése. Szakemberek, baráti társaságok, szakmai vagy szabadidős csoportok hozhatják létre, társadalmi célú önkéntes, segítő tevékenységet fejthetnek ki.
 • Szenior innovációs kör(ök)
  Tapasztalt, korábban szakmájukban sikeres szakemberek társasága, akik önkéntes feladatként vállalják tudásuk, szellemi energiájuk hasznosulását, megoldások keresését, a város és a közösség érdekét szolgáló igények feltárását, elképzelések kidolgozását.

Elérhetőség

E-mail: ceneiroda@gmail.com
Levelezési cím: Kecskemét, Kápolna u. 24.