CÉDRUSNET LIMM – SZOLNOK. A társadalmi kihívások újfajta megközelítése.

Új CédrusNet Mintaprogram: LIMM projekt – innovatív válasz a rohamosan idősödő társadalom kihívásaira
2022-11-15

A világban lezajló gyors változások következményeként a 2000-es évek első évtizedében merült fel az igény a társadalmi problémák újszerű megközelítésére, a társadalmi innovációra. Eddig nem létező jelenségek, problémák kerültek elő és a már létező társadalmi ügyek is újfajta, hatékonyabb és széles együttműködésen alapuló kezelést igényeltek. Az innovatív társadalmi megoldások megszületésének egyik legfontosabb terepe a települési közösség. A folyamatban egyformán fontos a városvezetés és a civil szervezetek szerepe, de hogy egy önkormányzat álljon a folyamat élére, ma még nem megszokott jelenség Magyarországon.

2022 őszén a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) pályázati támogatásával „Lokális Innovációs Menedzsment Modell Projekt (LIMM)” címmel új társadalmi modellkísérletet indított a CédrusNet Egyesület. Az Egyesület együttműködő partnere Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, mely csatlakozási döntésével úttörő szerepet vállalt nem csak a térségben, de országosan is. A mintaprogram egy tanulási folyamat, eszközök, módszerek kipróbálása, melynek eredményeképpen az önkormányzat felkészül a helyi társadalmi innovációs folyamatok támogatására.

Mint minden fejlesztési folyamatot, így a LIMM projekt elindulását is kutatás és helyzetelemzés alapozta meg. A város stratégiai dokumentumai és a civil szervezetek publikus információi átfogó képet adtak a kitűzhető célokról, a társadalmi folyamatok működéséről. A dokumentumok elemzése mellett a CédrusNet Egyesület munkatársai jó néhány mélyinterjút készítettek az érintett önkormányzati, civil szervezeti, felnőttképzési és munkaerő-piaci szereplőkkel, mely mélyebb rálátást adott arról az alapról, amire a társadalmi innováció épülhet.

A szeptember 26-i és október 10-i találkozókon az Egyesület bemutatta az idősödő társadalommal foglalkozó CédrusNet Programot, ismertette a LIMM projekt célkitűzéseit és a munkafolyamat lépéseit. Az eseményeken az önkormányzat és az önkormányzati intézmények érintett munkatársai, civil szervezetek képviselői vettek részt és közülük kerültek ki azok, aki a későbbiekben részt vettek a 3 műhely-alkalom munkájában. A műhelyek célja a civil szervezetek által legfontosabbnak tartott társadalmi kihívások számbavétele, ezekre az együttalkotás módszerével újszerű, innovatív válaszok kialakítása.

Az önkormányzattal végzett közös munka végeredménye a Projekt Alapító Dokumentum (PAD), mely meghatározza egy, az önkormányzat által működtetett, a társadalmi problémák közös megoldását szolgáló mini innovációs laboratórium célját, működésének kereteit.